Μια σύγχρονη εταιρεία χρηματοδότησης απαιτήσεων

Η Flexfin Ltd είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες χρηματοδότησης και διαχείρισης απαιτήσεων σε επιχειρήσεις μέσω μιας μοντέρνας και φιλικής προς το χρήστη ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Δήλωση ενδιαφέροντος

Όραμα

Η Flexfin ιδρύθηκε το 2017 με στόχο την αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων για την παροχή ρευστότητας σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ελλάδα και στην Κύπρο, μέσω μιας καινοτόμου, σύγχρονης και φιλικής προς την επιχειρηματικότητα προσέγγισης. Θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διαχειρίζονται τις απαιτήσεις τους, προσφέροντάς τους πρακτικές λύσεις για χρηματοδότηση με πλήρη διαφάνεια, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Γερές βάσεις

Είμαστε υπερήφανοι που έχουμε λάβει τη στήριξη μετόχων υψηλού επιπέδου, όπως η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, επιτυχημένοι επιχειρηματίες καιανώτατα στελέχη πολυεθνικών, με τους οποίους μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα.

Δομή του Ομίλου

Στην Κύπρο
δραστηριοποιούμαστε μέσω της Flexfin Ltd, η οποία αποτελεί και τη μητρική εταιρεία του ομίλου.

Στην Ελλάδα
δραστηριοποιούμαστε μέσω της Flexfin Μ.ΑΕ., της μοναδικής ανεξάρτητης εταιρείας factoring, η οποία έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΦΕΚ 3132/6-8-2019-Τεύχος Β΄) σύμφωνα με το Νόμο 1905/1990 και την Πράξη Διοικητή (ΠΔ/ΤΕ) 2622/21.12.2009.

Η ομάδα

Διοικητικό συμβούλιο:

Κύπρος
Flexfin Ltd